กิจกรรมเพื่อสังคม

“ ทุกคนมีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม KPY ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน "

บริษัท KPY Development จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ มอบข้าวกล่องเพื่อบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ

โรงพยาบาลวังน้อย

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

โรงพยาบาลอุทัย

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ

  • 7 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ โรงเรียนวัดบ้านเป็ด

Read More

เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

  • 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์

Read More

แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ

  • 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์

Read More

มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงเอง

  • 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว

Read More

PUT THE RIGHT MAN ON

THE RIGHT JOB

AT THE RIGHT TIME