SERVICES

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ครอบคลุมกลุ่มงานวิศวกรรมหลากหลายสาขา อาทิเช่น งานก่อสร้าง ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ, การวางระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงงานโครงสร้างอื่นๆอีกมากมาย

ด้านอุตสาหกรรม

- โรงงาน

- โกดัง

- นิคมอุตสาหกรรม

งานอาคาร

- อาคารที่พักอาศัย

คอนโด, หมู่บ้านจัดสรร, อพาร์ตเม้นต์

- อาคารด้านพาณิชยกรรม

โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบแบบเติมอากาศ

- ระบบ MF, UF

- ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานและอาคารทั่วไป

ระบบประปา

- โรงกรองน้ำประปา

- โรงกรองน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

- ระบบ RO

image

ชลประทาน

- เขื่อน

- ประตูน้ำ

- คลองส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ

สาธารณูปโภค

- ถนนและสะพาน

- ระบบระบายน้ำประปา, สูบส่งน้ำ, น้ำเสีย

- ระบบสื่อสาร CCTV

- ระบบไฟฟ้าแรงสูง

ระบบไฟฟ้า

- ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในและภายนอกอาคาร

- ติดตั้งหม้อแปลง, MDB

- ระบบ SCADA, PLC

ระบบเครื่องกล

- ระบบปั๊มน้ำ, ปั๊มอากาศ

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- ติดตั้งเครื่องจักร เช่น เครน, ลิฟท์

ปรึกษาวิศวกรด้านงานก่อสร้าง

บริการของเรา

SERVICES

ทีมวิศวกรที่มีความรู้ มากประสบการณ์ใน หลากหลายสาขา ครอบคลุมการทำงานทุกด้านรับประกันความสำเร็จของทุกโครงการ

Planning and Consulting

งานวางแผน และให้คำปรึกษา

Planning and Consulting

ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างร่วมกับประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง และวางแผนการจัดการ รวมถึงบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการดำเนินงานของลูกค้า

Design

งานออกแบบ

Design

มีการวางแนวความคิดในการออกแบบ และพื้นที่ในการใช้สอยเพื่อการพิจารณารูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ วางผังพื้นที่ใช้สอย ผนวกแนวความคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการมาสร้างรูปแบบที่สอดคล้องกับความคิดและการใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาได้อย่างเหมาะสม ตรงใจ

Construction

งานก่อสร้าง

Construction

มีความเชียวชาญในด้านโครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างเหล็กรวมทั้งงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในโดยนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพเวลาและงบประมาณที่กำหนด

System Operation and Maintenance

ดูแลระบบปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง

System Operation and Maintenance

ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีเสริมการทำ Periodic maintenance ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียจนกระทั่งไม่เกิดการวิบัติของเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพ4 การใช้งานให้กับเครื่องมือ และเครื่องจักร

Renovation

งานปรับปรุง และแก้ไข

Renovation

ปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบและก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ

PUT THE RIGHT MAN ON

THE RIGHT JOB

AT THE RIGHT TIME