เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

บริหารระบบการทำงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

คำนึงถึงคุณภาพงาน เป็นสิ่งสำคัญโดยตั้งอยู่ในงบประมาณ และเวลาที่กำหนด

ปรึกษาวิศวกรด้านงานก่อสร้าง

บริการของเรา

SERVICES

ทีมวิศวกรที่มีความรู้ มากประสบการณ์ใน หลากหลายสาขา ครอบคลุมการทำงานทุกด้านรับประกันความสำเร็จของทุกโครงการ

Planning and Consulting

งานวางแผน และให้คำปรึกษา

Planning and Consulting

ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างร่วมกับประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง และวางแผนการจัดการ รวมถึงบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการดำเนินงานของลูกค้า

Design

งานออกแบบ

Design

มีการวางแนวความคิดในการออกแบบ และพื้นที่ในการใช้สอยเพื่อการพิจารณารูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ วางผังพื้นที่ใช้สอย ผนวกแนวความคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการมาสร้างรูปแบบที่สอดคล้องกับความคิดและการใช้งาน พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาได้อย่างเหมาะสม ตรงใจ

Construction

งานก่อสร้าง

Construction

มีความเชียวชาญในด้านโครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างเหล็กรวมทั้งงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในโดยนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพเวลาและงบประมาณที่กำหนด

System Operation and Maintenance

ดูแลระบบปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง

System Operation and Maintenance

ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีเสริมการทำ Periodic maintenance ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการสูญเสียจนกระทั่งไม่เกิดการวิบัติของเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพ4 การใช้งานให้กับเครื่องมือ และเครื่องจักร

Renovation

งานปรับปรุง และแก้ไข

Renovation

ปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบและก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ

ลักษณะงานที่เชี่ยวชาญ

MARKETS

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ครอบคลุมกลุ่มงานวิศวกรรมหลากหลายสาขา อาทิเช่น งานโยธา, งานไฟฟ้า, งานเครื่องกลและงานสิ่งแวดล้อม

20
Years Experiance
1000
Completed project
300
Team Staff
2000
Backlog Work on Hand

PUT THE RIGHT MAN ON

THE RIGHT JOB

AT THE RIGHT TIME